Den 10/12 är det arbetsdag kl 10:00 och Medlemsmöte kl 14:00

Välkomna,

Styrelsen