Söndag den 4/6 är det Arbetsdag kl 10:00 och Medlemsmöte kl 14:00

Välkomna,

Styrelsen