Den 15/10 kl 10:00 är det Arbetsdag och kl 14:00 Medlemsmöte.

Välkomna,

Styrelsen